020 – 210 10 99 info@sloepvrienden.nl

 Annuleringsvoorwaarden Sloepvrienden

Bij annulering is een percentage van het factuurbedrag verschuldigd, dit bedrag is afhankelijk van het aantal dagen voorafgaand waarop de (definitieve) vaartocht wordt geannuleerd.

Annulering                                                     Berekend
– 7 dagen voor vertrek                                 0%  – van het factuur bedrag
– 7 tot 2 dagen van tevoren                        50% – van het factuur bedrag
– 24 uur van tevoren                                    100% – van het factuur bedrag

Bij annulering na de definitieve bevestiging is de klant te allen tijde verplicht € 25,- (exclusief 21% btw) administratiekosten te betalen. De annulering kan uitsluitend per mail geschieden. Annulering binnen 24 uur alleen per telefoon.

Voor open boten geldt dat het wederzijds mogelijk is om te annuleren bij extreme weersomstandigheden (Stevige regen, niet een paar druppels). Dit alleen op de dag van varen zelf. Niet 1 of 2 dagen voor varen op basis van weersvoorspelling.

Sloepvrienden behoudt zich het recht voor om een alternatieve overdekte boot in te zetten in geval van neerslag. De eventuele meerkosten zijn in dit geval voor rekening van Sloepvrienden. Dit geldt uitsluitend voor de alternatieve boten eigendom zijn van Sloepvrienden.

Cancellation policy Sloepvrienden

In the event of cancellation, a percentage of the invoice amount is due, this amount depends on the number of days prior to which the (final) cruise is canceled.

Cancellation                                                  Calculated
– 7 days before departure                          0%  – of the invoice amount
– 7 to 2 days in advance                              50% – of the invoice amount
– 24 hours in advance                                 100% – of the invoice amount

In case of cancellation after final confirmation, the customer is always obliged to pay € 25 (excluding 21% VAT) administration costs. Cancellation can only be made by email. Cancellation within 24 hours by telephone only.

For open boats, it is mutually possible to cancel in extreme weather conditions (heavy rain, not a few drops). This only on the day of sailing itself. Not 1 or 2 days before sailing based on weather forecast.

Sloepvrienden reserves the right to use an alternative covered boat in the event of precipitation. In this case, any additional costs will be borne by Sloepvrienden. This only applies to alternative boats owned by Sloepvrienden.